Δ. Σ. ΣΥΜΗΔΥΑΝ

Print Friendly, PDF & Email
Δ.Σ.

Μπουμπουλίνας 14 10432 Αθήνα τηλ: 210 3803623, e-mail:symidian@yahoo.gr

ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ   ΤΗΛΕΦΩΝΟ E- MAIL
Πρόεδρος ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΗ 6945753131 kosniki08@yahoo.gr
Α’ Αντιπρόεδρος ΜΠΡΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 6932505804 brilikat@yahoo.gr
Β’ Αντιπρόεδρος ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6945891821 dalexakis28@yahoo.gr
Γεν. Γραμματέας ΝΟΔΑΡΑ ΕΛΕΝΗ 6977181101 eleni0175@gmail.com
Ταμίας ΚΟΝΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  th.konidas@yahoo.gr
Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ emmanman55@hotmail.com
Μέλος ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  6945479678  belesisgian@yahoo.gr
 Μέλος ΜΕΡΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  6944540111 mertinosgeo@yahoo.gr
 Μέλος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
toxotis01@yahoo.com
ΣΥΝΕΔΡΟΙ
   ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗ  ΝΙΚΗ    6945753131  kosniki08@yahoo.gr
 ΜΠΡΙΛΗ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  6932505804  brilikat@yahoo.gr
  ΜΠΕΛΕΣΗΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ 6945479678  belesisgian@yahoo.gr
 ΑΛΕΞΑΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ 6945891821  dalexakis28@yahoo.gr
 ΝΤΑΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 6974897688  christos.ntais@patt.gov.gr
  ΚΟΝΙΔΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  th.konidas@yahoo.gr
 ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  emmanman55@hotmail.com
 ΜΕΡΤΙΝΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6944540111  mertinos@pomitedy.gr
 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ  toxotis01@yahoo.com
 ΜΕΛΕΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  gib2004@yahoo.com