ΔΣ ΣΥΜΗΔΥ ΛΕΣΒΟΥ

Print Friendly, PDF & Email

e-mail: simidilesvou@gmail.com

ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΣΟΥΠΗΚΑΣΣΑΝΔΡΑ6976797165kassandra3.t@gmail.com
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΧΡΥΣΑΦΗΣΝΙΚΟΣ6948884083hrisafisn@yahoo.gr
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ6932743399andpapax@yahoo.gr
ΤΑΜΙΑΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΑΙΜΙΛΙΑ697233462511emily@windowslive.com
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣΚΩΣΤΑΣ6948661235kospansel@yahoo.gr
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑ6972601922anastasia_karagiann@yahoo.gr
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣΜΕΛΙΔΩΝΗΜΑΡΙΑ6975552338mmelidoni95@gmail.com
ΣΥΝΕΔΡΟΙ 3
ΤΣΟΥΠΗΚΑΣΣΑΝΔΡΑ
ΓΚΟΥΡΔΟΓΛΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥΑΝΔΡΕΑΣ