Διοικητικό Συμβούλιο

Print Friendly, PDF & Email
Πρόεδρος: Κωστόπουλος Γεώργιος 6974045136 kostoge@gmail.com
Αντιπρόεδρος: Αδαμάκης Ιωάννης 6973346928 adamakis@elinyae.gr
Γραμματέας: Μπεκιάρη Ειρήνη 6932712373 irene_bekiari@yahoo.gr
Ταμίας Παπαϊωάννου Ιωάννης 6945553665 i.s.papaioannou@gmail.com
Μέλη Κυριάκος Φίλιππος

 

6942247404 kiriakosfil@yahoo.gr
Λιόντης Στέφανος

 

6937457910

 

sliontis@gmail.com
Μερτινός Γεώργιος

 

6944540111

 

mertinos@pomitedy.gr