Καταβολή αποδοχών μέσω ΕΑΠ

Print Friendly, PDF & Email

Τροποποίηση της εγκυκλίου σχετικά με την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών, αμοιβών, αποζημιώσεων και απολαβών μέσω της ΕΑΠ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Δείτε εδώ

ΨΡΗ4Η-354

Comments are closed.