Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου «Ρύθμιση Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών»

Print Friendly, PDF & Email

Παρατηρήσεις της Ομοσπονδίας επί συγκεκριμένων άρθρων του Σχεδίου Νόμου «Ρύθμιση Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών» έτσι όπως αναρτήθηκαν στη διαδικασία της «Διαβούλευσης».

Δείτε εδώ

Comments are closed.