Καταβολή αποδοχών μέσω ΕΑΠ

Τροποποίηση της εγκυκλίου σχετικά με την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών, αμοιβών, αποζημιώσεων και απολαβών μέσω της ΕΑΠ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Δείτε εδώ ΨΡΗ4Η-354...

17 Νοέμβρη 2018

Εδώ Πολυτεχνείο. 17 Νοέμβρη 2018 Παιδεία χωρίς διακρίσεις, Εργασία χωρίς αποκλεισμούς Κοινωνική ισότητα και δικαιοσύνη...

14 Νοεμβρίου. 24ωρη απεργία σε όλο το Δημόσιο...

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στις 14 Νοεμβρίου. Στο επίκεντρο της κινητοποίησης -που είναι η πρώτη μετά την υποτιθέμενη έξοδο από τα μνημόνια- βρίσκονται μισθολογικά και ασφαλιστ...