ΔΣ Μάιος 2019

Συνεδρίαση ΔΣ Μάιος 2019 Δείτε την πρόσκληση  

Νόμος 4610/7-5-2019 Συνέργειες Πανεπιστημίων...

Νόμος 4610/7-5-2019 Συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και άλλες Διατάξεις. Δείτε τον εδώ...