Καλοκαιρινές διακοπές

Σας ενημερώνουμε ότι τα γραφεία της Ομοσπονδίας θα παραμείνουν κλειστά από τη Δευτέρα 13 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 24 Αυγούστου λόγω καλοκαιρινών διακοπών...

Ανακαλείται η εγκύκλιος του ΥΠΕΣ για το προβάδισμα με νέο έγγραφό του...

το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 40645/3-8-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ενημερώνει: "ότι θα πρέπει να λαμβάνονται αποκλειστικά υπόψη τα οριζόμενα στην 21795/18-6-2018 εγκύκλιο του υπουργείου Διοι...