Διαβούλευση-Σχέδια Π.Δ 30-04-2010

Κύριε Υφυπουργέ,
Η χώρα μας βρίσκεται σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της και οι επιπτώσεις από την οικονομική κρίση είναι ορατές σε όλους μας. Η κυ...

Συνάντηση Δ.Σ. Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. – Κ.Δ.Σ. Ε.Ε.Τ.Ε.Μ...

Η Ομοσπονδία μας αποτελεί το μοναδικό επιστημονικό, συνδικαλιστικό και επαγγελματικό φορέα των Πτυχιούχων Μηχανικών που εργάζονται στο Δημόσιο έχοντας σαν σκοπό την προάσπιση τ...