Σχέδιο νόμου για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλον...

Δείτε εδώ Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπέβαλε σήμερα στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (ΚΕ.Ν.Ε.) της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης το σχέδιο νόμου για τον έλεγχο και την προ...

Δομημένη συνέντευξη. Εγχειρίδιο

Εγχειρίδιο – Οδηγός για τη διεξαγωγή της δομημένης συνέντευξης. Από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δείτε το εδώ...

Έγγραφο προς ΚΔΕ ΕΕΤΕΜ

Θεωρούμε επιτακτική ανάγκη τον άμεσο καθορισμό συνάντησης των μελών της Κ.Δ.Ε. σας με τα μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας, με στόχο κοινή στάση και αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων του κλάδου...

ΣΥΜΗΔΥ Ηλείας: Διεκδίκηση πόρου επί των δημοσίων συμβάσεων έργων για τ...

Την Παρασκευή 5-5-2017 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Συλλόγου μας και με ομόφωνη απόφασή του, σας καλεί να προχωρήσετε άμεσα σε δυναμική διεκδίκηση του δίκαιου αιτήματος του κλάδου μας, σχετικά με την δημιο...