Εγκύκλιος για την εφαρμογή του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α΄) «ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚ...

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ9 ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α΄) «ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ...

ΣΥΜΗΔΥΔ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ 201...

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικού Τοµέα Ανωτάτης Εκπαίδευσης ∆ηµοσίων Υπαλλήλων Νοµού ∆ωδεκανήσου, καλεί τα µέλη του να πάρουν µέρος στις εργασίες της 7ης Τακτικ...

Συνταγματική αναθεώρηση με υπογραφή… Λοβέρδου...

Πλέον, κάθε λογής κολέγιο μπορεί να βαφτιστεί ιδιωτικό Πανεπιστήμιο, αρκεί να έχει λάβει πιστοποίηση από έναν -οποιοδήποτε στον κόσμο- Οργανισμό Πιστοποίησης. Αυτομάτως ο τίτλος σπουδών του θα αναγνω...