ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΣ...

Το ενδιαφέρον αυτής της εισήγησης επικεντρώνεται στην διερεύνηση των επιδράσεων του προσδόκιμου ζωής, της γήρανσης του πληθυσμού, της ανεργίας, της μείωσης των μισθών, της αναιμικής ανάκαμψης, των χρ...

Συνταξιοδοτικός οδηγός

Συνταξιοδοτικός οδηγός μετά την εφαρμογή και του Ν.4093/ 2012. Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα έκδοση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων, (Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.)...

Ενιαία εθνική σύνταξη 360 ευρώ;

Ανοίγει εκ νέου ο «ασκός του Αιόλου» για τέσσερις εκ βάθρων αλλαγές στο Ασφαλιστικό, με νέες συγχωνεύσεις κύριων και επικουρικών ταμείων, μειώσεις συντάξεων, καθώς και δημιουργία Εθνικού Φορέα Συντάξ...