Ν. 4354-2015- ΜΟΝΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. ΦΕ...

Βασικοί μισθοί

Οι βασικοί μισθοί και τα μισθολογικά κλιμάκια κάθε βαθμού Δείτε τι σχετικό πίνακα εδώ: