Νόμος 4674/11-3-2020

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Ο Νόμος – πλέον – του Υπουργείου Εσωτερικών, “ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣ...

Κωδικοποίηση των ΠΝΠ

Μια χρήσιμη κωδικοποίηση των ΠΝΠ που έχουν εκδοθεί Δείτε την κωδικοποίηση εδώ