Διοίκηση μέσω στόχων

Εγκύκλιο για τη στοχοθεσία στο Δημόσιο, με τα χρονοδιαγράμματα και τη διαδικασία, απέστειλε προς τους ενδιαφερόμενους φορείς, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης Δείτε την εγκύκλιο Stoxothesia_Dh...

Νέο Π.Δ. χρήσεις γης

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/29-06-2018) το νέο Προεδρικό Διάταγμα 59/2018 με τίτλο «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης», το οποίο προσδιορίζει το εύρος και περιεχόμ...

Ενεργειακοί Ελεγκτές

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέ...