Χορήγηση προσωρινών αδειών λειτουργίας σε υφιστάμενα και ιδρυόμενα Σ.Ε...

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση προσωρινών αδειών λειτουργίας σε υφιστάμενα και ιδρυόμενα Συνεργεία Επισκευής και Συντήρησης Μηχανημάτων Έργων (Σ.Ε.Σ.Μ.Ε). Δείτε εδώ...

Προθεσμίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής Απόφαση Υπουργού Υποδομών ...

Προθεσμίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν πληγεί από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις που έλαβαν χώρα από το έτος 2006 μέχρι και το 2011...