Ποινικές ευθύνες μηχανικών

Με το άρθρο 13 του Ν.4315/14 τροποποιήθηκε το άρθρο 286 του Ποινικού Κώδικα που αφορά στις ποινικές ευθύνες των μηχανικών...

Επιστολή προς τους όλους τους οργανισμούς του δημοσίου και ευρύτερου δ...

Υπογράφηκε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννη Μανιάτη, επιστολή προς τους όλους τους οργανισμούς του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα προκειμένου να ορίσουν ...