Καταβολή αποδοχών μέσω ΕΑΠ

Τροποποίηση της εγκυκλίου σχετικά με την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών, αμοιβών, αποζημιώσεων και απολαβών μέσω της ΕΑΠ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Δείτε εδώ ΨΡΗ4Η-354...

Εγκύκλιος για ειδική συλλογική σύμβαση εργασίας...

Εγκύκλιο για την εφαρμογή της ειδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας που υπέγραψε η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.) και με την οποία ρυθμίζονται για πρώτη φορά ...