Εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» για το έτος 2019...

Εγκύκλιος του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: Εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» για το έτος 2019 Δείτε την στον παρακάτω σύνδεσμο Εγκύκλιος ΨΨΟΕ465ΧΘΨ-ΟΩΟ Διοίκηση μέσω στόχων γι...

Ε.Σ.Σ.Ε. για τους εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. Β’ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ....

Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Β’ Βαθμο...