Ανακαλείται η εγκύκλιος του ΥΠΕΣ για το προβάδισμα με νέο έγγραφό του...

το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 40645/3-8-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ενημερώνει: "ότι θα πρέπει να λαμβάνονται αποκλειστικά υπόψη τα οριζόμενα στην 21795/18-6-2018 εγκύκλιο του υπουργείου Διοι...

Εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» για το έτος 2019...

Εγκύκλιος του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: Εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» για το έτος 2019 Δείτε την στον παρακάτω σύνδεσμο Εγκύκλιος ΨΨΟΕ465ΧΘΨ-ΟΩΟ Διοίκηση μέσω στόχων γι...