Στατική επάρκεια των αυθαιρέτων

Υπ. Απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507 (1) Εφαρμογή της παρ. η του άρθρου 99 του ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167). Δείτε την εδώ...

Πιστοποιητικά εμπειρίας

Εγκύκλιος 15 του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με τίτλο Πιστοποιητικά εμπειρίας μελετητών και εταιρειών μελετών. Δείτε εδώ την εγκύκλιο...

Νέα όρια αμοιβών μελετών για το 2014

Εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με θέμα την αναπροσαρμογή της τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2014....