Πιστοποιητικά εμπειρίας

Εγκύκλιος 15 του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με τίτλο Πιστοποιητικά εμπειρίας μελετητών και εταιρειών μελετών. Δείτε εδώ την εγκύκλιο...

Νέα όρια αμοιβών μελετών για το 2014

Εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με θέμα την αναπροσαρμογή της τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2014....

Εγκύκλιος 10: Όρια προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών...

Όρια προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών, ανά τάξη πτυχίου, μετά την αναπροσαρμογή της τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, για το έτος 2013. Εγκύκλιος του ...