Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης

Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας απέστειλε εγκύκλιο με ημερομηνία 23/6/2016, Αριθ, Πρωτ. Οικ.: 20716 και θέμα: "Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος."...

Υ.Α. 131784/2003

Επιμόρφωση τεχνικών ασφαλείας επιπέδου ΑΕΙ και ΤΕΙ