Σύλλογος Ν. Αρκαδίας–Λακωνίας. Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση...

Ο Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων Ν. Αρκαδίας – Λακωνίας καλεί όλα τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 6-3-2014, ημέρα Πέμπτη και ώρ...

Ενημέρωση

Ο σύλλογος που επιλέξατε δεν έχει ανεβάσει κάποιο άρθρο.