ΣΥΜΗΔΥ Δωδεκανήσου: Εκλογές 16 Απριλίου 2019...

Οι εκλογές του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων του Νομού Δωδεκανήσου θα πραγματοποιηθούν στις 16 Απριλίου 2019...

ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ: ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ...

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων Νομού Δωδεκανήσου καλεί τα μέλη του να πάρουν μέρος στις εργασίες της 11ης Τακτική...