Έγγραφο του ΣΥΜΗΔΥ Ν. Ηλείας προς τον Διοικητή Γενικού Νοσοκομείου Ηλε...

Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε ότι ξεκίνησε η αρμόδια επιτροπή τη διαδικασία επεξεργασίας και διαμόρφωσης του Νέου Οργανισμού  του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας και με το παρόν έγγραφο σας καταθέτουμε τις από...

ΣΥΜΗΔΥ ΗΛΕΙΑΣ: Κινητοποίηση 21 Ιουνίου 2017...

Ο κλάδος μας βάλλεται από παντού και ο αγώνας μας είναι δύσκολος και άνισος. Είναι επιτακτική ανάγκη να αντιδράσουμε. Όλα τα θέματα του κλάδου είναι ανοιχτά και η συμμετοχή όλων είναι απαραίτητη και ...

ΣΥΝΜΗΔΥ ΗΛΕΙΑΣ. Έγγραφο για το Νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την ανώτατη ε...

Νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις» Άρθρο 46 : Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου και επαγγελματική κατοχύρωση αποφοίτων...