ΣΥΜΗΔΥ ΗΛΕΙΑΣ: Δημιουργία πόρου επί των δημοσίων συμβάσεων έργων για τ...

Έγγραφο προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για τη δημιουργία πόρου επί των δημοσίων συμβάσεων έργων για τους Μηχανικούς ΤΕ του Δημόσιου Τομέα Δείτε το έγγραφο εδώ 2741 ΣΥΜΗΔΥ ΗΛΕΙΑΣ Δημιουργία π...

ΣΥΜΗΔΥ Ηλείας: Μισθολογικά – Βαθμολογικά ζητήματα νεοδιορισμένων TE Μη...

Θεωρούμε απαραίτητο να ληφθούν ανάλογες νομοθετικές πρωτοβουλίες προκειμένου να υπάρχει ισότιμη μεταχείριση του συνόλου των νεοπρασλαμβανόμενων υπαλλήλων που η διαδικασία της πρόσληψής τους καθυστέρη...