ΣΥΜΗΔΥ ΗΛΕΙΑΣ: Απόφαση για κινητοποιήσεις...

Επειδή το θέμα του πόρου είναι ζωτικής σημασίας στην παρούσα φάση για την Ομοσπονδία, θα μετακινηθεί κόσμος από την επαρχία αυθημερόν και το ζητούμενο είναι  να υπάρχει μαζική και δυναμική κινητοποίη...

ΣΥΜΗΔΥ ΗΛΕΙΑΣ: Τροποποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για τι...

Ο κλάδος μας που μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους, στα χρόνια της επιβολής των μνημονιακών πολιτικών υπέστη τεράστιες απώλειες, σήμερα απαιτεί  τουλάχιστον σεβασμό. Πρακτικά ζητούμε τη θεσμική αν...