ΣΥΜΗΔΥ Ηλείας: Διεκδίκηση πόρου επί των δημοσίων συμβάσεων έργων για τ...

Την Παρασκευή 5-5-2017 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Συλλόγου μας και με ομόφωνη απόφασή του, σας καλεί να προχωρήσετε άμεσα σε δυναμική διεκδίκηση του δίκαιου αιτήματος του κλάδου μας, σχετικά με την δημιο...

ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ. Ηλείας: Έγγραφο προς τον Υπουργό Υποδομών, μεταφορών και Δι...

ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ. Ηλείας:Πειθαρχικές διατάξεις που αφορούν μηχανικούς Περιφερειών που ασχολούνται με τις αδειοδοτήσεις Πρατηρίων Καυσίμων. Έγγραφο προς Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων...