ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Από τα κυρίαρχα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο και την Ομοσπονδία είναι η συμμετοχή των συναδέλφων μας στη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων και οι μαζικές τροποποιήσεις ΟΕΥ στις οποίες σχετικά με ...

Νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών...

Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε νέα Εγκύκλιο με θέμα: «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κ...