Επιστολή της ΑΔΕΔΥ προς τον Υπουργό Εργασίας για την κατάργηση της ρύθ...

Όπως επισημαίνει μεταξύ άλλων στην επιστολή της η ΑΔΕΔΥ, προς αποκατάσταση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των δύο φύλων, το Ελεγκτικό Συνέδριο με απόφασή του, έκρινε ρητώς ότι, για όσο χρόνο διατηρε...

1η Μάη 2020

Δηλώνουμε δυναμικά παρών στο διαρκή αγώνα για ένα καλύτερο αύριο