Διεξαγωγή πιστοποιημένου σεμιναρίου για μηχανικούς στη Χαλκίδα 25-29 Ν...

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), πρόκειται να υλοποιήσει το πρώτο πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης για τους μηχανικούς του Ν...

7o Συνέδριο

7ο Τακτικό Συνέδριο Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. Αθήνα 4-5-6 Σεπτεμβρίου 2013