Η αλήθεια για το ελληνικό δημόσιο

Μια έκδοση που έχει ως στόχο την κατάρριψη των μύθων και την αποκατάσταση της αλήθειας, με την παράθεση στοιχείων, για τα πραγματικά μεγέθη του ελληνικού Δημόσιου Τομέα ...

Οι Δήμοι σε αριθμούς

Μία νεότερη έκδοση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Αθήνα, Δεκέμβριος 2014) που περιέχει χρήσιμες πληροφορίες

«Οι εξελίξεις στα ΤΕΙ, οι θέσεις του ΚΚΕ»...

Το Τμήμα Παιδείας και Έρευνας της ΚΕ του ΚΚΕ και ο Τομέας ΑΕΙ - ΤΕΙ - Έρευνας της ΚΟΑ του ΚΚΕ διοργάνωσαν την Τετάρτη 29 Απρίλη Ημερίδα με θέμα «Οι εξελίξεις στα ΤΕΙ, οι θέσεις του ΚΚΕ»....

Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση: Τα οικονομικά της, η εκχώρηση αρμοδιοτήτων τ...

Σύμφωνα με την οριστική μελέτη του Κοινωνικού Πολυκέντρου της ΑΔΕΔΥ, η οποία ήρθε πρόσφατα στη δημοσιότητα, κατά την τριετία 2011 – 2013 οι δήμοι υπέστησαν σημαντική μείωση σε προσωπικό και αιρετούς...