Δ. Σ. ΣΥΜΗΤΕΔΥ Αρκαδίας – Λακωνίας

Print Friendly, PDF & Email
ΔΗΜΗΤΡΟΣ 41 – 22100 –   ΤΡΙΠΟΛΗ
Δ.Σ.
ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ   ΤΗΛΕΦΩΝΟ E- MAIL
Πρόεδρος ΜΙΣΘΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6945331496 misthospan@arcadia.gr
Α Αντιπρόεδρος ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6932291192 dimischristou@yahoo.gr
Γενικός Γραμματέας ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6945675714 jimbenop@yahoo.gr
Ταμίας ΚΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6947900356 g.katsis@yahoo.gr
Μέλος ΚΟΥΜΟΥΣΤΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΡΥΒΙΑΔΗΣ
ΚΑΤΣΙΑΔΡΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6949473384 ikats@1315.syzefxis.gov.gr, ioan-kat@ath.forthner.gr
ΣΥΝΕΔΡΟΙ 3
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ   ΤΗΛΕΦΩΝΟ E- MAIL
1 ΜΙΣΘΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6945331496 misthospan@arcadia.gr
2 ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6945675714 jimbenop@yahoo.gr
3 ΚΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6947900356
g.katsis@yahoo.gr