ΔΣ ΣΥΜΗΔΥ ΧΙΟΥ

Print Friendly, PDF & Email
ΠΡΌΕΔΡΟΣ: ΦΩΚΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6932744313fokidis01021977@gmail.com
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΒΟΥΔΟΥΡΗΣΑΝΕΣΤΗΣ6976885598avoudouris@hotmail.com
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΣΓΟΥΤΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ697894 5729
ΤΑΜΙΑΣΠΑΤΕΛΙΔΑΣΙΩΑΝΝΗΣ6976885598
ΜΕΛΟΣ ΔΣΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣΙΩΑΝΝΗΣ6977601231

ΣΥΝΕΔΡΟΙ 3

ΦΩΚΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣΑΝΕΣΤΗΣ
ΣΓΟΥΤΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ