Καταγγελία

Καταγγέλλουμε τις μονομερείς ενέργειες της Υπουργού Τουρισμού, με τις οποίες στα πλαίσια της διαθεσιμότητας – κινητικότητας καταργεί τον κλάδο ΤΕ Μηχανικών στο Υπουργείου Τουρισμού.