Ενιαίο σύστημα ελέγχου τήρησης ωραρίου εργασίας

Print Friendly, PDF & Email

Ενιαίο σύστημα ελέγχου τήρησης ωραρίου εργασίας. Δείτε τη σχετική εγκύκλιο

Έλεγχος τήρησης ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες,