Νοέ 25, 2021

Ημέρα: 26 Φεβρουαρίου 2014

Το σχέδιο Νόμου περί αξιολόγησης αλλά και ο επανέλεγχος της μετατροπής συμβάσεων σε Αόριστου Χρόνου που έγιναν στο παρελθόν με βάση το Π.Δ. 164/2004...
Ο Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων Ν. Αρκαδίας – Λακωνίας καλεί όλα τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις...