Ιούν 22, 2021

Μήνας: Απρίλιος 2014

παράταση των προθεσμιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.318/1992 περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ....
Χωρίς να χρειάζεται προηγούμενη αναγνώριση του πτυχίου τους από τον ΔΑΟΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), θα μπορούν σύντομα να ασκούν το επάγγελμά τους οι απόφοιτοι ελληνικών κολεγίων, που συνεργάζονται με ξένα πανεπιστήμια....
Υπουργική απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με αριθμό 21421/1417 με την οποία αντικαθίσταται η φράση “Διπλωματούχου ή Τεχνολόγου Μηχανικού”, όπου αυτή εμφανίζεται στην αναφερόμενη στην Υπουργική Απόφαση Νομοθεσία, με τη φράση Μηχανικού Π.Ε. ή Μηχανικού Τ.Ε....
  Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. Δείτε ειδικότερα στο άρθρο 31 διατάξεις που αφορούν τους...
Τη διατήρηση μόνιμου μηχανισμού απολύσεων μέσω διαθεσιμότητας στο Δημόσιο και μετά το 2015, που θα λειτουργεί ταυτόχρονα με το πρόγραμμα κινητικότητας επιβεβαιώνει το επικαιροποιημένο Μνημόνιο κυβέρνησης και τρόικας για τον δημόσιο τομέα...
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4257/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών...