Σεπ 28, 2021

Μήνας: Απρίλιος 2014

παράταση των προθεσμιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.318/1992 περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ.
Υπουργική απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με αριθμό 21421/1417 με την οποία αντικαθίσταται η φράση “Διπλωματούχου ή Τεχνολόγου Μηχανικού”, όπου αυτή εμφανίζεται...
Τη διατήρηση μόνιμου μηχανισμού απολύσεων μέσω διαθεσιμότητας στο Δημόσιο και μετά το 2015, που θα λειτουργεί ταυτόχρονα με το πρόγραμμα κινητικότητας επιβεβαιώνει το επικαιροποιημένο...
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4257/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών