Σεπ 26, 2021

Ημέρα: 14 Απριλίου 2014

Πράσινο» φως στις μετακινήσεις δημοτικών υπαλλήλων «από δήμο σε νομικά πρόσωπα ή ιδρύματα του ίδιου δήμου, ή σε σύνδεσμο στον οποίο συμμετέχει ο Δήμος...