Ιούν 21, 2021

Ημέρα: 11 Ιουλίου 2014

Το ζήτημα της επαναπρόσληψης ή του διορισμού υπαλλήλων που διεκδίκησαν δικαστικώς και κέρδισαν με αμετάκλητη απόφαση των δικαστηρίων την τοποθέτησή τους στο Δημόσιο, αλλά έχει καταργηθεί η προς κάλυψη οργανική θέση, επιχειρεί να λύσει η κυβέρνηση...