Ιούν 22, 2021

Ημέρα: 20 Οκτωβρίου 2014

Έγγραφο του Συλλόγου μας προς το Διοικητή του Αχιλλοπούλειου Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Βόλου σχετικά με τον τρόπο επιλογής προϊσταμένων....
Μετά από ενέργειες του Συλλόγου μας και με τη σημαντική βοήθεια της Ομοσπονδίας, σχετικά με τη μη καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους Μηχανικούς ΤΕ, υπαλλήλους του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου Βόλου, αποκαταστήθηκε η αδικία και το επίδομα χορηγείται πια κανονικά....
Aλλαγές στη διαδικασία απόσπασης δημοτικών υπαλλήλων που υπηρετούν με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) προς άλλον ΟΤΑ επιφέρει τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών που ενσωματώθηκε και ψηφίστηκε στο νομοσχέδιο για τα Οικονομικά των κομμάτων....