Νοέ 22, 2021

Ημέρα: 20 Οκτωβρίου 2014

Έγγραφο του Συλλόγου μας προς το Διοικητή του Αχιλλοπούλειου Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Βόλου σχετικά με τον τρόπο επιλογής προϊσταμένων.
Aλλαγές στη διαδικασία απόσπασης δημοτικών υπαλλήλων που υπηρετούν με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) προς άλλον ΟΤΑ επιφέρει τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών...