Νόμος 4369 Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών… Σύστημα αξιολόγησης

Print Friendly, PDF & Email

Νόμος 4369 Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών… Σύστημα αξιολόγησης

Δείτε εδώ το νόμο

Δείτε εδώ το σχέδιο νόμου έτσι όπως είχε κατατεθεί για διαβούλευση