Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων

Print Friendly, PDF & Email

Διευκρινιστικό έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με την αροχή οδηγιών αναφορικά με τη μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων

Δείτε εδώ