Εκλογές για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης

Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με την απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη δύο αιρετών εκπροσώπων του μόνιμου προσωπικού και δύο αιρετών εκπροσώπων του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Τρίτη 13/12/2016 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων «Μ. Αναγνωστάκης» του νέου Δημαρχιακού Μεγάρου.
Στηρίζουμε τους Μηχανικούς Τ.Ε. Ενισχύσουμε τη φωνή μας στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.