Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία.

Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία. Δείτε εδώ το ΦΕΚ

ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.ΚΑ.ΤΡ. Πειθαρχικές διατάξεις Μηχανικών. Έγγραφο προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

  Έγγραφο του Συλλόγου Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων με θέμα ¨Πειθαρχικές διατάξεις που αφορούν Μηχανικούς περιφερειών που ασλολούνται με τις αδειοδοτήσεις …

ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ. Ηλείας: Έγγραφο προς τον Υπουργό Υποδομών, μεταφορών και Δικτύων

ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ. Ηλείας:Πειθαρχικές διατάξεις που αφορούν μηχανικούς Περιφερειών που ασχολούνται με τις αδειοδοτήσεις Πρατηρίων Καυσίμων. Έγγραφο προς Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2017 αντιπροσωπείες των Διοικητικών Συμβουλίων της ΠΟΜΗΤΕΔΥ και του Ινστιτούτου Έρευνας και Επιμόρφωσης της Ομοσπονδίας μας, (ΙΕΕΠΜ) συναντήθηκαν με τον Υφυπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Δημήτρη Μπαξεβανάκη και το Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης, κ. Παυσανία Παπαγεωργίου