Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με το σύστημα αξιολόγησης αναφορικά με υπαλλήλους των ΟΤΑ

Print Friendly, PDF & Email

Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με το σύστημα αξιολόγησης αναφορικά με υπαλλήλους των ΟΤΑ

Δείτε το έγγραφο εδώ