Ιούν 20, 2021

Ημέρα: 27 Σεπτεμβρίου 2017

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, Καταγγέλλουμε τις μεθοδεύσεις στο ΥΠΕΘΑ κατά τη διαδικασία τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, που στοχεύουν στον παραγκωνισμό των ΤΕ Μηχανικών και εξυπηρετώντας συντεχνιακές σκοπιμότητες πριμοδοτούν απροκάλυπτα τους υπαλλήλους της ΠΕ κατηγορίας στην κατάληψη θέσεων προϊσταμένων...