Νοέ 27, 2021

Ημέρα: 16 Φεβρουαρίου 2018

Αποφασίστηκε ομόφωνα ότι ο Σύλλογος μας θα συμμετέχει σε οποιαδήποτε μορφή κινητοποιήσεων επιλέξει το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας. Στην περίπτωση που αποφασιστεί πανελλήνια παράσταση...
Η συµµετοχή του συλλόγου µας σε οποιαδήποτε µορφή αγώνα που τελικά θα αποφασιστεί από την Οµοσπονδία είναι βεβαία, όπως καταδείχθηκε και από την Γενική µας Συνέλευση