ΣΥΜΗΔΥ ΗΛΕΙΑΣ: Δημιουργία πόρου επί των δημοσίων συμβάσεων έργων για τους Μηχανικούς ΤΕ

Print Friendly, PDF & Email

Έγγραφο προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για τη δημιουργία πόρου επί των δημοσίων συμβάσεων έργων για τους Μηχανικούς ΤΕ
του Δημόσιου Τομέα

Δείτε το έγγραφο εδώ

2741 ΣΥΜΗΔΥ ΗΛΕΙΑΣ Δημιουργία πόρου για τους Μηχανικούς TE του Δημόσιου Τομέα. 21-9-2018