ΣΥΜΗΔΥ Ηλείας: Έγγραφο για την τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου Πύργου

Print Friendly, PDF & Email

Έγγραφο του ΣΥΜΗΔΥ Ηλείας για την τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου Πύργου

Δείτε το παρακάτω

Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Πύργου (θέσεις ευθύνης)