Σύσταση και συγκρότηση της Μόνιμης Επιτροπής Ελέγχου Αρμοδιοτήτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Print Friendly, PDF & Email

ΦΕΚ 4801/τ.Β΄/26-10-2018 Σύσταση και συγκρότηση της Μόνιμης Επιτροπής Ελέγχου Αρμοδιοτήτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Δείτε εδώ

Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου Αρμοδιοτήτων ΟΤΑ_ΦΕΚ 4801Β΄_26-10-2018