ΣΥΜΗΔΥ ΗΛΕΙΑΣ: Έγγραφο πρόταση σχετικά με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού και Εθνικού Συστήματος Προσόντων στην μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων

Έγγραφο πρόταση σχετικά με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού και Εθνικού Συστήματος Προσόντων στην μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων

ΣΥΜΗΔΥΠΑΣ: Συνάντηση με το Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης

Αντιπροσωπεία του ΣΥΜΗΔΥΠΑΣ παρείχε στο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης πλήρη νομοθετική τεκμηρίωση της θέσης ότι το προβάδισμα δεν μπορεί να ισχύει και προχώρησε σε μία ιδιαίτερα εποικοδομητική συζήτηση μαζί του

ΑΔΕΔΥ 24ωρη κινητοποίηση στο Δημόσιο την Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019

Κήρυξη 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης για όλο το Δημόσιο με αίτημα:  «την άμεση απόσυρση του συστήματος διορισμών στην εκπαίδευση», που η Κυβέρνηση προωθεί για ψήφιση στη Βουλή