Ιούν 22, 2021

Ημέρα: 20 Μαρτίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων Νομού Δωδεκανήσου καλεί τα μέλη του να πάρουν μέρος στις εργασίες της 11ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου που θα πραγματοποιηθούν την 22η Μαρτίου 2019 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου...