Εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών

Print Friendly, PDF & Email

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στις υπηρεσιακές μεταβολές ενόψει των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών

Εγκύκλιος 14_2019_638Σ465ΧΘ7-820 Αναστολή Προσλήψεων